Η διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στη Ρουμανία είναι απλή, γρήγορη και διεκπεραιώνεται σε απλά βήματα απουσία γραφειοκρατικών καταστάσεων. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Για την ίδρυση της εταιρείας:


 • Επιλογή επωνυμίας εταιρείας και έγκριση


 • Επιλογή μετόχων και διαχειριστών


 • Επιλογή της μορφής της εταιρείας (Πατήστε εδώ για να δείτε τις διαθέσιμες μορφές εταιρείας στη Ρουμανία)


 • Καθορισμός της έδρας της εταιρείας (Πατήστε εδώ για να δείτε τις δυνατότητες φιλοξενίας εταιρείας στη Ρουμανία)


 • Πληρεξούσιο σε δικηγόρο


 • Σύνταξη καταστατικού σε δυο γλώσσες (Ρουμανικά- Ελληνικά ή Ρουμανικά- Αγγλικά)


 • Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού της εταιρείας σε ΕΥΡΩ, ΔΟΛΑΡΙΑ, ΛΕΙ και κατάθεση εταιρικού κεφαλαίου στον τραπεζικό λογαριασμό


 • Κατάθεση φακέλου στο Μητρώο Εταιρειών


 • Παραλαβή έγκρισης και πιστοποιητικού ίδρυσης από το Εμπορικό Μητρώο


Για την φορολογική έναρξη της εταιρείας:


 • Έναρξη λογιστικών βιβλίων


 • Εγγραφή και υπαγωγή στο Φ.Π.Α


 • Εγγραφή και υπαγωγή στο VIES


Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 5 ημερών. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την προετοιμασία και την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων στην Ελλάδα (στην Ρουμανική Πρεσβεία) για την διεκπεραίωση των ανωτέρω βημάτων. Η επίσκεψη του νόμιμου εκπροσώπου της νεοσυσταθείσας εταιρείας στη Ρουμανία είναι απαραίτητη, μόνο κατά το άνοιγμα του Τραπεζικού Λογαριασμού. Σε όλη τη διαδικασία ο νόμιμος εκπρόσωπος θα συνοδεύεται από δικηγόρο του γραφείου μας, που γνωρίζει άπταιστα την ελληνική γλώσσα.