Το Δικηγορικό γραφείο  Άρτεμις Βασιλοπούλου Λέφτερ & Συνεργάτων είναι ειδικευμένο στο Ελληνικό, Ρουμανικό και Διεθνές δίκαιο.

Το Γραφείο ιδρύθηκε το 1990 στην Αθήνα αρχικώς από τη Δικηγόρο Αθηνών Καλλιόπη Ζουράρη, επί της οδού Σόλωνος. Το 2015 διευρύνθηκαν οι δραστηριότητες του γραφείου από την Άρτεμις Βασιλοπούλου Λεφτέρ, οι οποία ζει και δικηγορεί τόσο στο Βουκουρέστι όσο και στην Αθήνα και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βουκουρεστίου από το 2010 και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας από το 2015.

Ως απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, η Άρτεμις Βασιλοπούλου Λεφτέρ ειδικεύεται στο εμπορικό δίκαιο (ρουμανικό και ελληνικό), το διεθνές εμπορικό δίκαιο, το δίκαιο εταιρειών ( ελληνικό, ρουμανικό και βουλγαρικό) και το δίκαιο αλλοδαπών (ελληνικό και ρουμανικό).

Η Άρτεμις Βασιλοπούλου Λέφτερ ομιλεί ελληνικά, ρουμανικά, αγγλικά και Ηindi και είναι νομική σύμβουλος εταιρειών στη Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα σε υποθέσεις εξαγοράς εταιρειών και σύστασης εταιρειών, εγκατάστασης θυγατρικών και κατάρτισης εταιρικών συμβάσεων.

Το Γραφείο παρέχει εξατομικευμένη νομική υποστήριξη εξαιρετικής ποιότητας, διότι έχει επιλέξει δομή μικρού μεγέθους ώστε να εξασφαλίζεται η εργασία με επιτελείο στενών συνεργατών και να επιτυγχάνεται η άμεση επαφή με τους επιλεγμένους πελάτες μας και η προσωπική συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλοπούλου Λέφτερ στη διαχείριση όλων των υποθέσεων.

Το Γραφείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεών του, στην τήρηση των συμφωνηθεισών προθεσμιών και στην πλήρη διαφάνεια στις σχέσεις του με τους πελάτες του, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα

Το Γραφείο στην Αθήνα

Το Γραφείο στο Βουκουρέστι