Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί έρευνα και σωστή καθοδήγηση. Για το λόγο αυτό, εάν αποφασίσετε να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Ελλάδα, κρίνεται απαραίτητη η επιλογή ενός δικηγόρου, ο οποίος θα ενεργεί ως νομικός εκπρόσωπός σας σε όλες τις συναλλαγές. Αυτό επιτυγχάνεται με την υπογραφή ενός πληρεξούσιου, ώστε ο δικηγόρος να μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό σας.
Το δικηγορικό μας γραφείο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και βήματα, μέχρι την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

[message type=”success” message=”Εάν έχετε βρει ακίνητο και θέλετε να ελέγξετε τα -σχετικά με την αγορά του- έγγραφα, μπορούμε να αναλάβουμε τον έλεγχό του ή τις συναλλαγές σας με τον υφιστάμενο ιδιοκτήτη, μεσιτικό γραφείο ή κατασκευαστή.

Τι κάνουμε για σας:

Βήμα 1
• Ελέγχουμε τους τίτλους ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο.
• Ελέγχουμε εάν το ακίνητο πληροί όλους τους νόμιμους όρους δόμησης, ανάλογα με τους δομικούς περιορισμούς της περιοχής στην οποίο ανήκει.
• Απευθυνόμαστε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.(District Tax Office) της περιοχής όπου διαμένετε, ώστε να αποκτήσετε το απαραίτητο για τη πράξη αγοραπωλησίας Α.Φ.Μ.(Tax Registration Number). Για κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να απευθυνθούμε στο Ειδικό Τμήμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για μη Ευρωπαίους υπηκόους.
• Ανοίγουμε με πρόσθετη εξουσιοδότηση (Power of Attorney) τον ατομικό σας λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα της επιλογής σας, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα από τη τράπεζα της χώρας σας για τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων πληρωμών.
• Ερευνούμε για λογαριασμό σας τα στεγαστικά προγράμματα των ελληνικών τραπεζών και να σας καθοδηγήσει εάν το κρίνετε απαραίτητο.

Βήμα 2
Θα πρέπει αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί, να καθοριστούν οι προδιαγραφές του και να οριστεί ο τρόπος πληρωμής.

Βήμα 3
Οφείλετε να καταβάλετε τη συμφωνηθείσα προκαταβολή προς τον πωλητή για τον αρραβώνα – συμφωνία αγοράς του ακινήτου, έτσι ώστε να απευθυνθούμε σε συμβολαιογράφο (είτε επιλογής σας, είτε – σε περίπτωση που δεν έχετε κάποια προτίμηση – σε συμβολαιογράφο συνεργάτη του γραφείου μας), μετά την ολοκλήρωση όλων των νομικών ελέγχων, για τη σύνταξη και τον έλεγχο του συμβολαίου αγοραπωλησίας του ακινήτου.

Βήμα 4
Το βήμα αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας αγοραπωλησίας του ακινήτου. Αφού συνταχθούν νομίμως όλα τα σχετικά έγγραφα, η πώληση μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα. Ο συμβολαιογράφος θα έχει συντάξει ένα επίσημο συμβόλαιο, το οποίο στη συνέχεια υπογράφεται στο γραφείο του, παρουσία των δικηγόρων που εκπροσωπούν τα συμβαλλόμενα μέρη. Εάν αποφασίσετε να μην παραστείτε, μπορείτε να υπογράψετε ένα πληρεξούσιο, προκειμένου να εκπροσωπηθείτε από το γραφείο μας.

Βήμα 5
Απομένουν μόνο μια σειρά από ενέργειες του γραφείο μας για λογαριασμό σας, όπως:
• Η διενέργεια των συμβατικών πληρωμών για την αγορά του ακινήτου σας.
• Η διευθέτηση για λογαριασμό σας όλων των συνδέσεων με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, πχ για τη λήψη ρεύματος και νερού.
• Η διαβεβαίωση ότι ο συμβολαιογράφος κατέθεσε το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο, το οποίο με τη σειρά του οφείλει να εκδώσει νέους Τίτλους Ιδιοκτησίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη.
• Η διαβεβαίωση ότι σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, ο συμβολαιογράφος υπέβαλε τη συναλλαγή αγοραπωλησίας του ακινήτου προς καταχώρηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο (Land Registry-Cadastre).
• Αξίζει να σημειωθεί ότι έχοντας κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας συμφωνήσει στα στάδια και το χρονοδιάγραμμα πληρωμής, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε έγκαιρα το χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Σημειώνεται ότι κατά τη μεταφορά χρημάτων από τη τράπεζα της χώρας σας σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, λαμβάνετε αποδεικτικά ΅Pink slipsΆ, τα οποία αποδεικνύουν ότι τα χρήματα μεταφέρθηκαν από το εξωτερικό και τα οποία θα πρέπει να φυλάξετε, ώστε να τα προσκομίσετε κατά την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης το επόμενο φορολογικό έτος, ώστε να καλύψετε τη δηλωθείσα αξία του αγορασθέντος ακινήτου.