Μειώστε την φορολογία σας με την ίδρυση μίας εταιρίας στην Ρουμανία. Το γραφείο μας, παρέχει στους πελάτες μας τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους, μειώνοντας νόμιμα την φορολογία τους, στηρίζοντας τους οργανωτικά και φορολογικά σε κάθε τους προσπάθεια.

Γιατί στην Ρουμανία;

Η οικονομία της Ρουμανίας είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρώπη. Η Ρουμανία εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του 2017 τον μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Eurostat, ακολουθούμενη από την Πολωνία και Λιθουανία (4,1% η κάθε μια), τη Λετονία (3,9%), την Ουγγαρία (3,7%) και τη Βουλγαρία (3,4%).

Η Ρουμανία προσφέρει σε επενδυτές και επιχειρήσεις από την Ελλάδα πλήρη δυνατότητα ανάπτυξης ιδανικού φορολογικού σχεδιασμού, με 100% έλεγχο και διακυβέρνηση των εν λόγω εταιρειών από τον Έλληνα επιχειρηματία.

Πλεονεκτήματα Χώρας:
Με τη χρήση μιας εταιρείας στη Ρουμανία ο επιχειρηματίας απολαμβάνει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:


 • Σταθερό και αξιόπιστο επιχειρηματικό περιβάλλον


 • Οι εταιρείες της Ρουμανίας δεν είναι Offshore


 • Τα τιμολόγια που εκδίδουν οι Ρουμάνικες Εταιρίες αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας


 • Οι τιμολογήσεις από και προς τρίτες ευρωπαϊκές χώρες επιτυγχάνονται χωρίς χρεώσεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)


 • Επωφελείται από την χαμηλή φορολογία, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το οικονομικό του απόρρητο, φιλικές δημόσιες υπηρεσίες, απλουστευμένες διαδικασίες εξυπηρέτησης, ευελιξία στη διεύθυνση των επιχειρήσεων και βέβαια την προστασία των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων


 • Δεν είναι υπόχρεος στη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών


 • Μειώνει το κόστος λογιστικής παρακολούθησης της εταιρίας


 • Αποκτά ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό προφίλ


Φορολογικοί Συντελεστές:
Τα σημαντικότερα σημεία για το φορολογικό και νομικό πλαίσιο στη Ρουμανία είναι τα ακόλουθα:


 • Η φορολογία για εταιρείες που παρουσιάζουν τζίρο έως 1.000.000 € και δεν έχουν εργαζόμενο ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του τζίρου. Η φορολογία μειώνεται σε ποσοστό 1% επί του τζίρου εφόσον απασχολείται ένας τουλάχιστον (1) εργαζόμενος


 • Η φορολογία εταιρειών με ετήσιο τζίρο άνω του 1.000.000 € ανέρχεται σε ποσοστό 16% επί των κερδών


 • Η φορολογία των μερισμάτων για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος είναι 5%. Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος όταν αποκτά εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής εταιρείας υποχρεούται να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά στην φορολογική του δήλωση στην Ελλάδα και μπορεί να τα εισάγει νόμιμα


 • Υπάρχουν συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας υπογεγραμμένες μεταξύ Ρουμανίας και άλλων χώρων, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας


 • Γενικός Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19%


 • Μειωμένος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στα τρόφιμα 9%


 • Δεν καθίσταται υποχρεωτική για τον Διαχειριστή ή τους εταίρους της εταιρίας, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών


Τέλος, η Ρουμανία προσφέρεται για επενδυτικές προτάσεις όπως:


 • Δημιουργία μονάδων παραγωγής με λήψη Ευρωπαϊκής ή Εθνικής επιδότησης


 • Παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών


 • Επενδύσεις σε ακίνητα


 • Πράσινη ενέργεια, με έμφαση στη βιομάζα και το βιοαέριο


 • Εισαγωγές και Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών εντός & εκτός Ε.Ε (αναζήτηση προϊόντων από τη Ρουμανία, προώθηση Ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Ρουμανίας κλπ)


 • Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων


Καλέστε μας ή στείλτε μας email:
  T:+30 210 32 36 376
  K: +30 69 39 420 360
  E: vasilopoulouartemis@gmail.com