Εταιρεία στη Ρουμανία

Μάθε τη διαδικασία Ίδρυσης Εταιρείας στη Ρουμανία

Άδεια Διαμονής για Επενδυτική Δραστηριότητα

Μάθετε τις προϋποθέσεις του Νόμου

Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο

Σύσταση και λειτουργία εταιρείας

Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις του Νόμου χορήγησης μόνιμης αδείας

Δίκαιο Ακινήτων

Δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σχετικά με την αγορά Ακινήτων

Εμπορικά Σήματα

Κατοχύρωση Ονόματος, Επωνυμίας, Λογοτύπου, Εμπορικού Σήματος, Ευρωπαϊκού Σήματος

Κατάρτιση Συμβάσεων

Σύνταξη νομικών κειμένων και συμβάσεων

Apostille

Υπηρεσίες Μετάφρασης και Επικύρωσης Εγγράφων σε Ελληνικά, Ρουμανικά και Αγγλικά

Θέλετε να μας ρωτήσετε;

Στείλτε μας την ερώτησή σας μέσω της κατάλληλης ηλεκτρονικής φόρμας ή επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.