Drept imobiliar

Recunoscut în sectorul Proprietății Imobiliare și al Dreptului Locativ atât în Grecia cât și în România, cabinetul nostru oferă asistență unui portofoliu impresionant de clienți, inclusiv dezvoltatori, retaileri, investitori, instituții financiare și fonduri de investiții.

Oferim o gamă completă de servicii și asistență juridică pentru clienți naționali și internaționali, inclusiv cu privire la achiziția de terenuri, terenuri forestiere, în problematici specifice domeniului construcțiilor și al mentenanței, dar și în procesul de obținere a autorizațiilor, dezvoltarea de proiecte rezidențiale, de birouri și comerciale, scheme de dezvoltare mixte și activitatea de gestionare a activelor imobiliare.

Dacă ați gasit singur un imobil și doriți sa verificăm actele putem să va asistăm in fața oricarui proprietar, agenție imobiliară sau constructor. In primul rind oferim servicii juridice!
Dacă nu ați gasit singur imobilul dorit puteți accesa site-ul colaboratorilor noștri 7Star | Agenție imobiliară

7Star | Agenție imobiliară

După cum este bine cunoascut, Grecia reprezintă o destinație turistică de vârf, dar și o țară care oferă oportunități de dezvoltare a afacerilor în domeniul turismului.

Biroul nostru colaborează cu o rețea remarcabilă de parteneri atât în ​​Grecia, cât și în străinătate, și anume agenți imobiliari și consultanți în investiții – hoteluri, precum și companii de management hotelier.

Avocații noștri, monitorizând de-a lungul timpului evoluția industriei turismului în Grecia, au dobândit o experiență fără egal cu privire la particularitățile acestui domeniu, fiind astfel în măsură să ofere asistență și consiliere promptă cu privire la legile și reglementările care se aplică funcționării corecte a afacerilor turistice, a facilităților hoteliere, a turismului tematic și de conferințe, reducând, pe cât posibil, riscul afacerii și oferind soluții practice alternative în vederea realizării lor profitabile.

Oferim o gamă completă de servicii venind în sprijinul clienților noștri în fiecare pas pe care îl întreprind în afacerea lor turistică, în special prin negocierea, redactarea și revizuirea de contracte. De asemenea, toate detaliile industriei turismului, pe măsură ce aceasta se dezvoltă la nivel național și global, fac obiectul preocupării noastre.

Serviciile oferite de cabinetul nostru în domeniul turismului imobiliar includ:

✓ Acorduri de cooperare comercială
✓ Contracte de administrarea imobilelor turistice
✓ Emiterea de licențe și legalizări pentru imobile turistice – unități de cazare
✓ Contracte pentru companiile de transport rutier turistic (T.E.O.M.)
✓ Contracte pentru cumpărarea și vânzarea de unități hoteliere
✓ Contracte și licențe pentru întreprinderi cu forme alternative de turism (turism sportiv, turism maritim, turism rural, parcuri de distracții și tematice etc.).
✓ Contracte pentru furnizarea de servicii turistice
✓ Închirieri pe termen lung și pe termen scurt de cazare turistică

Contracte pentru agenții de turism

Doriți să vă dezvoltați o afacere în turism în Grecia? Indiferent de profilul și complexitatea activității dvs., experții noștri sunt pregătiți să vă ofere chiar acum sfaturi personalizate în toate aspectele pentru a activa cu succes pe piața turismului  din Grecia!

Biroul de avocatură Artemis Vasilopoulou Lefter servicii de administrare imobiliară de înaltă calitate, construite pe principiile confidențialității atât față de proprietar cât și față de vizitator/chiriaș. Prin experiența și cunoștințele vaste ale partenerilor noștri, ne angajăm să transformăm proprietatea dvs. într-o afacere profitabilă, prezentând-o pe piețele din Grecia, România și nu numai. Indiferent dacă dețineți o proprietate pe care doriți să o închiriați sau aveți nevoie de noi ca să gestionăm rezervările pentru cazarea în imobilul dvs., vom găsi o cale pentru un parteneriat reciproc avantajos.

Echipa noastră vă poate asista și consilia, oferindu-vă  soluții prompte legale pentru situațiile apărute pe parcursul derulării contractului de închiriere sau a cazării turiștilor în spațiul dvs. imobiliar.

De asemenea, administrarea unei proprietăți imobiliare reprezintă serviciul prin care un proprietar care deține un imobil dorește să fie bine administrat pe plan local.

Pe lângă administrarea proprietății prin companii partenere de profil, acordăm consiliere juridică în gestionarea de spații de cazare în domeniul turismului imobiliar. Administrăm imobile turistice sau spații turistice care se pretează pentru a fi introduce în circuitul turistic.

Întreținem imobilul pentru a nu se degrada și aducem îmbunătățiri pe parcursul utilizării conform unui program definit de comun accord cu clientul.

Am dezvoltat aceste servicii la solicitarea clienților pentru îmbunătățirea managementului proprietăților lor, ca urmare a întreținerii defectuoase de către chiriași/turiști sau a problemelor cu care imobilele au fost preluate la finalul contractului de locatiune.

Servicii privind administrarea imobilelor:

✓ negociere și elaborare de contracte de închiriere și gestionare de bunuri imobile în scop turistic.
✓ întocmirea contractele de administrarea imobilelor turistice
✓ administrarea contractelor de întreținere pentru instalațiile din imobil
✓ reprezentarea intereselor proprietarului în relația cu terți (vecini, autorități)
✓ soluționarea disputelor juridice cu chiriașii/turiștii.
✓ scurtarea perioadei in care proprietatea rămâne neînchiriată și maximizarea chiriei.
✓ verificarea și impulsionarea încasării chiriilor
✓ identificarea unor chiriași de încredere ce vor semna un contract pe termenul dorit de dvs.
✓ consiliere privind gestionarea proprietății
✓ consiliere în vederea respectării legislației și a reglementărilor imobiliare și turistice

Pentru a găsi chiriașul potrivit, urmăm o procedură de verificare a referințelor clientului, întocmim un raport pe care îl înaintăm proprietarului, astfel încât să poată lua decizia cea mai bună.

Etapa închirierii este gestionată în urma încheierii unui contract de reprezentare exclusivă cu o companie parteneră a cabinetului nostru, iar etapa post închiriere este gestionată de o echipă de administrare a proprietății.

Având în vedere că suntem avocați, activitățile mai sus enumerate se vor desfășura în condiții de legalitate și siguranță, fiind unul din principalele aspecte de care beneficiază clienții noștri.

Aveți un imobil în Grecia și vă gândiți că v-ar putea aduce câștig? Contați pe noi! Experții noștri sunt pregătiți să transforme chiar acum proprietatea dvs. într-o afacere profitabilă!

Achiziționarea unui bun imobiliar în Grecia nu este un proces chiar simplu și trebuie să acceptați că aveți nevoie de ajutor specializat și îndrumare adecvată pentru a evita regrete și cheltuieli ulterioare. 

Din acest motiv, dacă decideți să cumpărați o proprietate în Grecia, este necesar să apelați la un avocat, care vă va oferi asistență și vă va reprezenta legal în toți pașii până la încheierea tranzacției și dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului dorit. Acest lucru se realizează prin întocmirea unei procuri speciale în fața notarului public, astfel încât avocatul să poată acționa în numele dvs.

Biroul de avocatură Zourari Vasilopoulou Lefter & Asociații vă oferă consultanță specializată în tranzacții imobiliare pe teritoriul elen și asistență personalizată până la finalizarea actului de transfer al proprietății.

Servicii oferite de către echipa noastră de specialiști:

Pasul 1

✓ Verificăm titlurile de proprietate la Registrul Funciar.
✓ Analizăm documentele juridice ale construcției, astfel încât să ne asigurăm că apartamentul spre achiziție este construit cu respectarea limitelor stabilite prin certificatul de urbanism și autorizația de construcție, că recepția imobilului s-a realizat in conformitate cu prevederile legale și că imobilul nu are sarcini înscrise în cartea funciară.
✓ Ne adresăm biroului fiscal competent din zona în care locuiți, pentru a obține numărul de înregistrare fiscală necesar. Pentru rezidenții din afara Uniunii Europene, va trebui să contactăm departamentul special al biroului fiscal competent pentru cetățenii non-europeni.
✓ Procedăm la deschiderea unui cont bancar în numele dvs. (alegerea băncii este a dvs), astfel încât să puteți transfera bani din țara dvs de reședință în vederea efectuării plăților necesare.
✓ În cazul în care aveți nevoie de un credit imobiliar sau ipotecar, vă oferim consiliere pentru a vă orienta către cel mai avantajos dintre creditele oferite de băncile din Grecia.

Pasul 2

Procedăm la analiza detaliilor tehnice referitoare la proprietatea spre achiziție și la verificarea respectării normele legale astfel încât, din punct de vedere tehnic, imobilul să corespundă descrierii și cerințelor legale în materie de construcții. De asemenea, stabilim modalitatea de plată de comun acord cu vânzătorul.

Pasul 3

Pasul următor constă în plata avansului (arvună) convenit cu vânzătorul și semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare. Acest antecontract este o promisiune asumată de ambele părți de a încheia în viitor, la prețul convenit, contractul de vânzare-cumpărare privind imobilul. Prin antecontract sunt stabilite o serie de elemente extrem de importante, și anume: prețul vânzării-cumpărării; data-limită până la care trebuie semnat contractul de vânzare-cumpărare final; termenul de eliberare a imobilului; avansul plătit prin antecontract; modalitatea de plată a prețului imobilului. Este preferabil ca semnarea antecontractului să se facă în prezența avocaților noștri. Antecontractul are o importanță deosebită, deoarece prin semnarea lui înțelegerea dintre părți capătă valoare juridică, iar dacă o parte dorește să nesocotească această înțelegere, cealaltă parte se poate adresa cu succes instanței de judecată.

Pasul 4

Al patrulea pas este semnarea contractului de vânzare-cumpărare final în fața notarului public (fie la alegerea dvs., fie – în cazul în care nu aveți o preferință – la un notar partener al biroului nostru), în prezența avocaților noștri. După semnarea acestui contract, notarul public care a autentificat actul este obligat prin lege să-l transmită din oficiu la biroul de carte funciară competent, pentru ca dreptul de proprietate al cumpărătorului să fie înscris în cartea funciară. În termen de cel mult 30 de zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul este obligat să se prezinte la administrația financiară în a cărei rază teritorială este situat imobilul achiziționat, unde se realizează înscrierea sa ca titular de rol fiscal pentru imobil. În cazul în care nu aveți posibilitatea să participați la semnarea contractului, ne puteți împuternici printr-o procură specială să vă reprezentăm și să semnăm în numele dvoastră toate actele necesare.

Pasul 5

✓ Efectuăm, în numele dvs., următoarele demersuri necesare pentru finalizarea tranzacției:

✓ Efectuarea plăților conform contractului de vânzare-cumpărare

✓ Aranjarea în numele dumneavoastră a tuturor conexiunilor la utilități, de exemplu pentru electricitate și apă.

✓ Ne asigurăm că notarul a înscris contractul de cumpărare a proprietății în Cartea Funciară și au fost emise titlurile de proprietar în numele dvs.

✓ Ne asigurăm că în conformitate cu legislația recentă, notarul a înregistrat tranzacția de cumpărare și vânzare a proprietății la Cadastru.

✓ După ce ați convenit asupra etapelor și programului de plată odată cu semnarea contractului final de achiziție, trebuie să vă asigurați că respectați acest program de plată. Nu uitați că atunci când transferați bani din banca țării dvs. într-un cont bancar din Grecia, primiți Pink slipsA, prin care se dovedește că banii au fost transferați din străinătate. Acestea trebuie păstrate și prezentate atunci când depuneți declarația fiscală pentru anul următor, pentru a dovedi valoarea declarată a proprietății cumpărate.

Dacă urmează să cumpărați un apartament în Grecia și vreți să vă asigurați că faceți o achiziție corecta din punct de vedere legal, contactați-ne. Vă vom consilia pe tot parcursul achiziției, începând cu analiza documentelor de proprietate, continuând cu analiza, revizuirea și negocierea documentelor contractuale (contract de rezervare, antecontract, contract de vânzare-cumpărare) și terminând cu asistența în fața notarului public la data semnării documentelor.

Pe parcursul activității noastre de 30 de ani, am dobândit, de asemenea, o înțelegere fără egal cu privire la modul în care ne putem proteja clienții de incertitudinile titlurilor de proprietate, mediind unele dintre cele mai importante proiecte imobiliare și de construcții din Grecia și de peste hotare.

Asistența și reprezentarea în vederea dobândirii de către investitori a dreptului de proprietate asupra imobilelor oferită de cabinetul nostru include:

✓ Consiliere privind dezvoltarea proprietății și investițiilor
✓ Consiliere în vederea respectării legislației și a reglementărilor imobiliare;
✓ Negociere și elaborare de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri imobile;
✓ Obținere de documentații cadastrale
✓ Revendicare și constatare drept de proprietate;
✓ Asistență în diferite litigii privind proprietățile imobiliare (uzucarpiune, accesiune imobiliară, ocupațiune, constatarea dreptului de proprietate, partaj, succesiune etc);
✓ Servicii de asistență juridică privind întocmirea actelor juridice privind constituirea, conservarea, administrarea, valorificarea, înstrăinarea de proprietăți imobiliare;
✓ Evaluarea legală a titularilor de proprietate, asistență juridică în elaborarea, negocierea și derularea proiectelor imobiliare, precum și alte activități de consultanță juridică în materie imobiliară.