Dreptul consumatorului-Concurența

Prin normele de protecție a consumatorului se reglementează poziția de pe care negociază un consumator astfel încât să nu se afle în inferioritate față de comercianți, puterea economică a acestora putând influența în sens negativ expectativele beneficiarului produsului sau al serviciului.

Consumatorul are dreptul de a fi corect și complet informat cu privire la achiziția efectuată, de a fi protejat de eventualele inconsecvențe sau erori. Funcționează autorități cu atribuții în domeniu și au fost adoptate dispoziții normative care oferă oportunitatea consumatorului de a reechilibra balanța.

În vederea susținerii drepturilor clienților noștri, oferim asistență și consultanță atât consumatorilor cât și comercianților cu privire la:

 • Aplicarea și interpretarea Dreptului Consumatorului
 • Redactarea Termenilor și condițiilor pentru magazinele on-line
 • Contestarea proceselor verbale emise de Autoritatea pentru Protecția Consumatorului în instanță
 • Redactarea sau revizuirea clauzelor contractuale;

Consultanță privind conținutul contractelor încheiate între comercianți și consumatori.

Fie că necesitatea clientului o constituie practicile anticoncurențiale, concentrările economice ori concurența neloială, avocații noștri, la curent cu cele mai noi modificări și evoluții în materie, vă pot acorda consultanță specializată în vederea prevenirii unor eventuale probleme de concurență dar și asistență și reprezentare în fața Consiliului Concurenței sau după caz, în fața instanțelor în litigii de dreptul concurenței.

Echipa Artemis Lefter & Asociații vă poate oferi consultanță specializată și vă poate asista și reprezenta atât prin redactarea documentelor necesare conformării întreprinderii cât și în fața instanței de judecată:

 • Asistență cu privire la elaborarea programelor de conformare și a politicilor de clemență in conformitate cu recomandările Consiliului Concurenței și cu privire la respectarea legislației specifice comercializării produselor și serviciilor prin raportare la diferitele piețe relevante;
 • Consultanță privind aplicarea legislației naționale și europene în materie de dreptul concurenței;
 • Asistență în implementarea programelor de conformare cu regulile de concurență;
 • Redactarea manualului de conformare sau după caz, actualizarea acestui document;
 • Elaborarea de opinii juridice privind comportamentul întreprinderii precum și ale altor întreprinderi pe piața relevantă;
 • Asistență în cadrul investigațiilor sau după caz, a solicitărilor de informații în cadrul diverselor analize privind condițiile structurale ale piețelor, relațiile contractuale între diferiți actori ce desfășoară activități în sectorul vizat de analiza autorității;
 • Suport în relația cu Consiliul Concurenței prin redactarea de solicitări de puncte de vedere, plângeri, note de informare etc;
 • Elaborarea de opinii juridice privind diferite procese de business prin raportare la normele de concurență aplicabile;
 • Asistență în vederea soluţionării conflictelor care ţin de concurenţa neloială;
 • Analiza necesităţii notificării sau obţinerii aprobării Consiliului Concurenţei ori după caz, a Comisiei Europene în cadrul diverselor tranzacții ale întreprinderilor;
 • Analiza clauzelor inserate în diferite documente (contracte comerciale, contracte de asociere, fișe de post, regulamente și politici interne, instrucțiuni etc) ce ridică probleme din perspectiva dreptului concurenței;
 • Elaborarea de programe de instruire pentru personalul cu atribuții decizionale (care stabilește politici comerciale, negociază contracte): training-uri interne, seminarii etc;
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor din Grecia în litigii de dreptul concurenţei împotriva unor decizii emise de către Consiliul Concurenţei.

Nu trebuie excluse nici situaţiile în care actuali sau foşti colaboratori ori angajaţi pot să constituie entităţi care activează în acelaşi domeniu precum compania pe care o gestionaţi, să folosească know-how-ul dobândit pe parcursul colaborării sau inclusiv să întreprindă acţiuni menite să vă deturneze clientela.

Pentru a beneficia de protecţia juridică adecvată pentru contracararea unor astfel de practici, avocaţii noştri oferă servicii constând în conceperea și asistarea dumneavoastră în cadrul tuturor demersurilor menite să ducă la înlăturarea unor asemenea riscuri.

În acelaşi timp, fiind constituită din avocaţi cu o experienţă bogată în domeniul proprietăţii industriale și al publicității, echipa noastră oferă asistenţă juridică şi împotriva celor care ar putea să încerce să vă utilizeze firma, marca, emblema în mod ilegitim ori care s-ar putea promova prin înregistrarea unui nume de domeniu identic cu denumirea mărcii pe care o dețineți sau utilizând metataguri în metadatele unui site internet identice/similare cu denumirile unor produse/servicii din portofoliul dumneavoastră.

Toate aceste servicii vă sunt puse la dispoziţie de o echipă de avocaţi experimentaţi, ghidaţi spre obţinerea de rezultate palpabile pentru afacerea dumneavoastră şi spre oferirea respectului, devotamentului şi confidenţialităţii ce caracterizează relaţia pe care o avem cu clienţii noştri.