DREPTUL FAMILIEI

Avocații noștri vă pot reprezinta cu deplină responsabilitate interesele în fața instanțelor de judecată, fără a fi necesară prezența dumneavoastră în țară pe parcursul procesului.

Specializați în divorțuri și partaje, avocații noștri oferă cele mai bune servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, stabilirea strategiilor optime pentru realizarea intereselor clientului, consultanță juridică și redactarea tuturor documentelor necesare.

 • ✓ asistență juridică și reprezentare în acțiunile de divorț;
  ✓ consultanță prealabilă acțiunii de divorț;
  ✓ redactarea acțiunii de divorț, pregătirea dosarului de divorț cu toate documentele prevăzute de lege și solicitate de instanțele de judecată, înregistrarea acțiunii de divorț la instanța competentă;
  ✓ redactare întâmpinare la cererea de divorț și înregistrarea acesteia la dosarul cauzei, în situația în care aveți calitatea de parat într-o astfel de acțiune;
  ✓ redactare cerere reconvențională la acțiunea de divorț și înregistrarea acesteia la dosarul cauzei;
  ✓ asistență juridică și reprezentare pe parcursul procedurii prealabile de mediere;
  ✓ consultanță cu privire la modalitățile prevazute de lege pentru exercitarea autorității părintești și cu privire la locuința minorului după desfacerea căsătoriei prin divorț;
  ✓ consultanță cu privire la pensia de întreținere datorată copiilor minori rezultați din căsătorie;
  ✓ consultanță cu privire la programul de vizită al minorilor după desfacerea căsătoriei;
  ✓ consultanță cu privire la prestația compensatorie și la condițiile de acordare a acesteia;
  ✓ consultanță cu privire la “locuința familiei”;
  ✓asistență juridică și reprezentare în cadrul negocierilor având ca obiect modalitatea de exercitare a autorității părintești în raport de interesul minorului, stabilirea unui program de vizită al minorului, stabilirea pensiei de întreținere și modalitatea în care aceasta va fi achitată;
  ✓ redactare și susținere acțiune privind majorarea / reducerea pensiei de întreținere pentru copii minori;
  ✓redactare și susținere acțiuni ce vizează stabilirea unor legături personale cu minorul după desfacerea căsătoriei;
  ✓ reprezentare în fața instanței de judecată pe întreaga durată a procesului;
  ✓ informarea completă a clientului cu privire la fazele procesului și starea curentă a dosarului.

 • ✓ fără a fi necesară prezența dvs. în țară pe parcursul procesului, vă asigurăm servicii complete în materie de divorț și/sau partaj.

  Acțiuni în caz de Partaj al bunurilor comune:

  ✓ asistență juridică și reprezentare în procesele de partaj al bunurilor comune;
  ✓ consultanță prealabilă introducerii acțiunii de partaj, ocazie cu care vor fi punctate detalii cu privire la modalitățile prevăzute de lege pentru parcurgerea acestei proceduri, taxele judiciare de timbru aferente acestei proceduri, instanța competentă, mijloace de probă etc.;
  ✓ redactare acțiune de partaj și înregistrarea acesteia la instanța competentă;
  ✓ negocieri cu partea adversă în vederea stabilirii unui acord – tranzacții pentru partajarea bunurilor comune, dacă este posibil;
  ✓ asistență juridică și reprezentare pe parcursul procedurii prealabile de mediere;
  ✓ reprezentare în fața instanței de judecată pe întreaga durată a procesului;
  ✓ informarea completă a clientului cu privire la fazele procesului și starea curentă a dosarului.

 • Acțiuni cu privire la minori rezultați din afara căsătoriei

  ✓ consultanță cu privire la modalitățile prevăzute de lege pentru exercitarea autorității părintești și cu privire la locuința minorului din afara căsătoriei;
  ✓ consultanță cu privire la pensia de întreținere datorată copiilor minori rezultați din afara căsătoriei;
  ✓ consultanță cu privire la programul de vizită al minorilor;
  ✓ asistență juridică și reprezentare în cadrul negocierilor având ca obiect modalitatea de exercitare a autorității părintești în raport de interesul minorului, stabilirea unui program de vizită al minorului, stabilirea pensiei de întreținere și modalitatea în care aceasta va fi achitată;
  ✓ asistență juridică și reprezentare în fața instanței de judecată pe întreaga durată a procesului;
  ✓ informarea completă a clientului cu privire la fazele procesului și starea curentă a dosarului.

 • Alte servicii

  ✓ consultanță juridică curentă;
  ✓ acțiuni ce vizează stabilirea sau tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara acesteia;
  ✓ consultanță juridică privind procedura de recunoaștere / transcriere în România a divorțului efectuat în străinătate;
  ✓ consultanță juridică privind procedura de transcriere în România a căsătoriei efectuate în străinătate;
  ✓ obținere documente și acte de stare civilă: hotărâri de divorț, certificate de căsătorie, certificate de naștere, certificate de celibat, certificatul matrimonial.
  ✓ supralegalizarea, apostilarea, traducerea legalizată a documentelor juridice de stare civilă și a hotărârilor judecătorești;
  ✓ asistență și reprezentare în fața notarului public;
  ✓ asistență și reprezentare în raporturile cu organe ale administrației publice;
  ✓ asistență și reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice.