Proprietate intelectuală

Proprietatea intelectuală include produse, acțiuni sau procese pe care le-ați creat și care vă oferă un avantaj competitiv.

Există trei categorii:

  • Proprietatea industrială: invenții (brevete), mărci înregistrate, desene industriale, noi varietăți de plante și indicații de origine geografică
  • Opere artistice protejate de drepturile de autor: lucrări literare și artistice originale, muzică, programe de radio și televiziune, software, baze de date, proiecte arhitecturale, creații publicitare și de multimedia
  • Strategii comerciale: secrete comerciale, know-how, acorduri de confidențialitate, producție rapidă.

Contrafacerea (imitarea frauduloasă a unui produs de marcă) și pirateria (copierea neautorizată a unui produs protejat de drepturile de proprietate intelectuală) au atins proporții alarmante. Ele au implicații majore asupra inovării, creșterii, ocupării forței de muncă, siguranței și sănătății consumatorilor.

Echipa de avocați Artemis Vasilopoulou Lefter & Asociații oferă servicii complete de consultanță juridică și reprezentare în materia dreptului de proprietate intelectuală. Preocuparea deosebită pentru această ramură a dreptului se reflectă atât în valoarea și diversitatea clientelei cabinetului nostru, precum și în înalta specializare pe care au dobândit-o avocații noștri de-a lungul timpului în acest domeniu.

Servicii relevante:

  • Redactare contracte în materia proprietății intelectuale – mărci, brevete, invenții, desene și modele industriale, drepturi de autor, etc;
  • Consultanță și reprezentare în diverse probleme de drept ale proprietății intelectuale, în special în ceea ce privește modalitățile legale de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală;
  • Consultanță specializată în probleme de interferență a dreptului proprietății intelectuale cu alte ramuri de drept – drept civil, drept comercial intern și internațional, dreptul concurenței comerciale, complexa problematică a fuziunilor și achizițiilor, dreptul internetului, dreptul fiscal etc.;
  • Consultanță specializată în domeniul protecției și exploatării dreptului la propria imagine;
  • Reprezentare în litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești elene;
  • Reprezentare în litigii de competența instanțelor arbitrale elene sau a Centrului de Arbitraj și Mediere de pe lângă Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI/WIPO);
  • Reprezentare în proceduri de mediere și alte proceduri de soluționare a litigiilor prin metode alternative, cu precădere în procedurile privind protecția mărcilor, în înregistrarea de nume de domeniu de internet.

Nu ezitați să apelați la serviciile noastre! Avocații noștri vă pot oferi soluții la orice problemă legată de drepturile de proprietate intelectuală!