Το οικογενειακό δίκαιο συγκεντρώνει τους νομικούς κανόνες που ρυθμίζουν τις προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις, ασχολείται συνεπώς με θέματα γάμου, διαζυγίου, υιοθεσίας τέκνων και με τα διάφορα ζητήματα που συνδέονται με τη γονική μέριμνα (επιμέλεια τέκνων, δικαίωμα επικοινωνίας με τα τέκνα).

Κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοιας φύσεως υποθέσεις, ως δικηγόροι, έχουμε το πρωταρχικό καθήκον να συμβάλλουμε στην επίτευξη μιας εξωδικαστικής λύσης.

Εντούτοις, ενεργούμε με γνώμονα την παροχή λύσεων αναλογίζοντας τις πραγματικές ανάγκες του κάθε πελάτη μας και προσπαθούμε να μειώσουμε την υπάρχουσα ένταση μεταξύ των μερών δίνοντας βάση στην επικοινωνία, την διαπραγμάτευση και την επίλυσης διαφορών ειρηνικά.

Επίσης, δίνουμε προτεραιότητα στα συμφέροντα των ανήλικων τέκνων.

Σας συμβουλεύουμε πώς να αποφύγετε μια μακροχρόνια και δαπανηρή αντιδικία μεταξύ των διαδίκων, η οποία θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στην ψυχική υγεία των ανηλίκων παιδιών, θέλοντας να αποφευχθεί μια αντιπαράθεση που θα τους προκαλούσε μόνιμες ψυχικές διαταραχές.

Επομένως, πριν προσφύγουμε στα δικαστήρια, προσφέρουμε νομική υποστήριξη για τη δυνατότητα διατήρησης της συνεπιμέλειας, αφού ένα παιδί χρειάζεται και πατέρα και μητέρα για να μεγαλώσει κανονικά. Μεριμνούμε  λοιπόν να γίνεται πράξη ο  νεοθεσπισθείς  σημαντικός θεσμός της συνεπιμέλειας  εξωδικαστικά πριν φθάσουμε στο ακροατήριο.

Δεν κλιμακώνουμε τη σύγκρουση ή τα προβλήματα επικοινωνίας που συμβάλλουν στην περαιτέρω αποξένωση των μερών, όπως συμβαίνει συχνά.

Σας προσφέρουμε τις απαραίτητες συμβουλές για να αποτρέψετε οποιαδήποτε πράξη βίας, ακούγοντας τις συμβουλές μας δεν θα βρεθείτε σε απόγνωση, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ακραία συμπεριφορά του άλλου μέρους.