Θέλετε να μας ρωτήσετε ?

Ακολούθως, θα βρείτε τις απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που αφορούν στη δραστηριότητα του Γραφείου μας. Αν δεν βρείτε την απάντηση στο ζήτημα που σας απασχολεί, στείλτε μας την ερώτησή σας μέσω της κατάλληλης ηλεκτρονικής φόρμας ή επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.

Επικοινωνία

Ίδρυση Εταιρείας στη Ρουμανία

 • Γιατί στη Ρουμανία?

  Απάντηση:

  • Απλή διαδικασία Ίδρυσης της εταιρείας που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες


  • Ιδιαίτερα Χαμηλή Φορολογία για επιχειρήσεις με τζίρο μικρότερο του ενός εκατομμυρίου


  • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εντός Ε.Ε.) με απαλλαγή ΦΠΑ


  • Χαμηλό κόστος διατήρησης της εταιρείας


  • Απόκτηση ακινήτων στο όνομα της εταιρείας


  • Δεν απαιτείται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους μετόχους της εταιρείας


 • Ποια είναι η πλέον συνηθισμένη μορφή Εταιρείας στη Ρουμανία?

  Απάντηση: η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (S.R.L. societate cu rαspundere limitata,  Limited Liability Company) αποτελεί την πιο συνηθισμένη εταιρική μορφή στην Ρουμανία, η οποία προτιμάται από τους ξένους επενδυτές. Συστήνεται από 1 μέχρι 50 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά χωρίς περιορισμό.

  Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 200 Lei (περίπου 45 €), το οποίο καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά την εγγραφή της εταιρείας στο Εμπορικό Μητρώο. Η ελάχιστη αξία κάθε εταιρικού μεριδίου είναι 10 Lei.

  Συνήθως οι ΕΠΕ έχουν περισσότερους από έναν κωδικούς δραστηριότητας. Η συμμετοχή στην ΕΠΕ μπορεί να γίνει σε είδος (οικόπεδα, ακίνητα), που θα αποτελέσουν και το ενεργητικό της εταιρείας. Σύμφωνα με την ρουμανική νομοθεσία για τις ΕΠΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να αυξηθεί με συμπληρωματικές συνεισφορές των μετόχων.

  Η ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη, υπό την έννοια ότι δεν ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία στην Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Για αλλαγή καταστατικού απαιτείται ομοφωνία εκτός αν το καταστατικό ορίζει άλλως.

  Η εταιρεία διοικείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές που δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ρουμανική ιθαγένεια.

 • Απαιτείται για την Ίδρυση της Εταιρείας η επίσκεψη του νόμιμου Εκπροσώπου στη Ρουμανία?

  Απάντηση: Η επίσκεψη του νόμιμου εκπροσώπου της νεοσυσταθείσας εταιρείας στη Ρουμανία είναι απαραίτητη, μόνο κατά το άνοιγμα του Τραπεζικού Λογαριασμού. Σε όλη τη διαδικασία ο νόμιμος εκπρόσωπος θα συνοδεύεται από δικηγόρο του γραφείου μας, που γνωρίζει άπταιστα την ελληνική γλώσσα.
 • Σε πόσες ημέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία Ίδρυσης της Εταιρείας?

  Απάντηση: Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 5 ημερών. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την προετοιμασία και την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων στην Ελλάδα (στην Ρουμανική Πρεσβεία) για την διεκπεραίωση των ανωτέρω βημάτων.
 • Ποιο είναι το φορολογικό πλαίσιο στη Ρουμανία?

  Απάντηση: Η φορολογία για εταιρείες που παρουσιάζουν τζίρο έως 1.000.000 € και δεν έχουν εργαζόμενο ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του τζίρου. Η φορολογία μειώνεται σε ποσοστό 1% επί του τζίρου εφόσον απασχολείται ένας τουλάχιστον (1) εργαζόμενος. Η φορολογία εταιρειών με ετήσιο τζίρο άνω του 1.000.000 € ανέρχεται σε ποσοστό 16% επί των κερδών. Η φορολογία των μερισμάτων για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος είναι 5%. Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος όταν αποκτά εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής εταιρείας υποχρεούται να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά στην φορολογική του δήλωση στην Ελλάδα και μπορεί να τα εισάγει νόμιμα.
 • Υπάρχει συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας?

  Απάντηση: Υπάρχουν συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας υπογεγραμμένες μεταξύ Ρουμανίας και άλλων χώρων, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας
 • Είναι υποχρεωτική για τον Διαχειριστή της εταιρίας, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών?

  Απάντηση: Δεν καθίσταται υποχρεωτική για τον Διαχειριστή ή τους εταίρους της εταιρίας, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
 • Πως μπορώ να μεταβώ στην Ρουμανία?

  Απάντηση:  Η προσφορότερη μετάβαση εξυπηρετείται αεροπορικώς. Η πτήση από την Αθήνα προς το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου  Otopeni Intl (OTP) διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά και εξυπηρετείται τόσο από την Aegean όσο και από την Ryanair.

Ρωτήστε μας