Ως γνωστόν, η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό, αλλά και χώρα παροχής επιχειρηματικών ευκαιριών ανάπτυξης στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων.

Το γραφείο μας διατηρεί ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργατών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ήτοι συγκεκριμένα μεσίτες και επενδυτικούς συμβούλους ακινήτων – ξενοδοχείων, καθώς και εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων.

Παρακολουθώντας και αντιμετωπίζοντας την ιδιομορφία του τουριστικού κλάδου, είμαστε και σε θέση να προσφέρουμε προτάσεις και λύσεις σχετικά με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για την εύρυθμη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, του θεματικού και συνεδριακού τουρισμού, απομειώνοντας, κατά το δυνατόν, τον επιχειρηματικό κίνδυνο και αναζητώντας εναλλακτικές πρακτικές λύσεις με στόχο την κερδοφόρα πορεία αυτών.

Υποστηρίζουμε επίσης τους πελάτες μας σε κάθε βήμα που κάνουν στην τουριστική δραστηριότητά τους και ιδίως με σύγχρονες μορφές συμβάσεων, ενώ όλα τα θέματα τουριστικού κλάδου, όπως εξελίσσονται σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν αντικείμενο ενασχόλησής μας.

Οι νομικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους τομείς αυτούς περιλαμβάνουν:
• Συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας
• Συμβάσεις τουριστικής εκμετάλλευσης ακινήτων
• Έκδοση αδειών και νομιμοποιήσεις τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων
• Συμβάσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
• Συμβάσεις αγοραπωλησίας ξενοδοχειακών μονάδων
• Συμβάσεις και αδειοδότηση επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, ψυχαγωγικών και θεματικών πάρκων κτλ).
• Συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών
• Συμβάσεις μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων
• Συμβάσεις τουριστικών πρακτόρων
Επικοινωνήστε άμεσα με το δικηγορικό μας γραφείο και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική για το ακίνητό σας!